הקבוצה

ברקאי מערכות חומרים אדריכליים בע"מ, הוקמה כחלק מקבוצת ברקאי. הקבוצה, בבעלות משפחתית, עוסקת במגוון תחומים אשר המשותף להם הוא מתן פתרונות כוללים תוך מעורבות בכל חלקי מיזם לפרטיו, והצגת סטנדרטים גבוהים של איכות, שירות, ומוצר. בבסיס עיסוקינו השונים, נמצא הרצון לתרום בכל פרויקט את הידע המקצועי הרחב שלנו, את ניסיוננו הרב ואת מרכיב החומר האיכותי, המהווים יחדיו, שילוב מבטיח להצלחת המכלול.