Jive

שם הלקוח: חברת Jive
הפרויקט: משרדי החברה ברמת גן
האדריכלית: מאיה אסף – אסף סגל אדריכלים
החומרים: מחיצות מודולריות מלבד אקוסטי
היצרן: Abstracta
הדגם: Airflake
ארץ המקור: שוודיה